Tryby udzielania zamówień publicznych

Zamówienia publiczne, czyli rozwiązania dotyczące procedur wydatkowania środków publicznych, mogą być udzielane w różnych trybach. Oznacza to, że wykonawcy, którym usługa zostanie zlecona, w różny sposób mogą być przez sektor finansowy „wyłaniani”. Zależy to od rodzaju zamówienia oraz od wielu szczegółowych okoliczności.

Na ogół zamówienie publiczne realizuje ten wykonawca, który wygra przetarg. Jako że procedura nie jest jednak taka sama w każdym wypadku (czasem w danym trybie przetargu nie ma realizowanego w ogóle), nie da się założyć jakichkolwiek stałych, które zapewniają pokonanie konkurencji chętnej do wykonania zamówienia. Dlatego najpierw trzeba zapoznać się z trybem udzielania konkretnego zamówienia publicznego, a dopiero później przygotować ofertę.